Een tevredenheidonderzoek legt de tevredenheid van een organisatie, product of dienst vast. Met behulp van deze informatie kunnen vervolgens conclusies getrokken worden over hoe deze tevredenheid verbeterd kan worden om zo uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten te komen.

Het tevredenheidonderzoek als instrument voor kwaliteitsverbetering.

Een tevredenheidonderzoek kan worden toegepast in situaties waarbij de tevredenheid van uw klanten, afnemers, kopers, huurders of medewerkers onderzocht dient te worden.

De reden: (kwaliteit)verbetering van producten, diensten, omgeving of (arbeid)voorwaarden. In het vervolg zullen we spreken over klanten.

Tevredenheidonderzoek, geen angst meer voor ontevredenheid.